Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Videonadzor stambenih te poslovno-stambenih zgrada
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Je li moguće uvesti videonadzor u stambenoj zgradi i kako?

pip - 11.2021, str. 130
Pitanja i odgovori

Odricanje od prava na otpremninu Videonadzor stambenih te poslovno stambenih zgrada Naknada za samoizolaciju nositelja samostalne djelatnosti odvjetnika i ...

Vijesti
Videonadzor i zaštita prava pojedinaca
Subota, 24.07.2021.

Na koji način pojedinci mogu zaštiti svoja prava ako se njihovi osobni podaci bilježe i obrađuju putem videonadzora U slučaju ...

pip - 7.2021, str. 40
Videonadzor – zaštita prava ispitanika
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Premda videonadzor ima brojne prednosti u osiguravanju sigurnosti osoba i imovine s obzirom na količinu osobnih podataka koji se bilježe ...

Vijesti
Videonadzor radnih prostorija
Četvrtak, 17.06.2021.

Može li i na koji način poslodavac uvesti videonadzor radnih prostorija Uporaba nadzornih uređaja je dopuštena radi kontrole ulazaka i ...

pip - 6.2021, str. 24
Uvođenje videonadzora
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Unatoč raširenoj uporabi videonadzora u svakodnevnoj praksi sve s ciljem zaštite osoba i imovine potrebno je istaknuti kako je za ...

Sudska praksa
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Videonadzor na radnom mjestu
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Pod kojim uvjetima poslodavac može uvesti videonadzor na radnom mjestu?

pip - 4.2019, str. 150
Odgovori na pitanja pretplatnika

Dvojno državljanstvo Osoba koja uz državljanstvo strane zemlje ima i državljanstvo RH može u RH boraviti i raditi bez ...

pip - 11.2018, str. 75
Povreda privatnosti radnika praksa europskog suda za ljudska prava
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.

Autorica u članku obrazlaže zaštitu prava na privatan život radnika u slučaju prisluškivanja telefonskih razgovora videonadzora i nadzora nad dopisivanjem ...

Vijesti
Donesen je Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka
Petak, 11.05.2018.

U Narodnim novinama 42 18 objavljen je Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka dalje Zakon kojim ...

pip - 5.2017, str. 29
Dokazna sredstva u sporu za zaštitu od uznemiravanja / diskriminacije odnosno mobinga
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način uz prikaz aktualne sudske prakse razmatra bitna pitanja vezana uz ...

pip - 2.2017, str. 96
Videonadzor na radnom mjestu
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.

Autorica u članku obrazlaže zakonsku regulativu u vezi s postavljanjem kamera odnosno videonadzora zaposlenika na radnom mjestu S pravnog ...

Mišljenja
Uputa za primjenu prijenosa porezne obveze prilikom obavljanja građevinskih usluga
Ponedjeljak, 29.09.2014, 410-19/14-01/241

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Pitanja i odgovori - građevinski radovi
Srijeda, 02.07.2014, 410-19/14-01/98

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Usluge instalacije sustava protuprovale, videonadzora i vatrodojave
Četvrtak, 03.04.2014, 410-01/13-01/3249

Davatelj: Porezna uprava