Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Petak, 21.01.2022.

Financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva se moraju sastaviti i predati u rokovima koji su uobičajeni za svaku od skupina ...

Vijesti
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 17.01.2022.

Na našim internetskim stranicama objavljen je prilog časopisu RRiF br 1 22 Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika Prilogu se može ...

rrif - 1.2022, str. 144
Stručne informacije
Autor:

rrif - 1.2022, str. 141
Plaćanje članarine HGK u 2022. godini
Autor:

rrif - 1.2022, str. 135
Materijalni nedostatci u noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

rrif - 1.2022, str. 126
Refundacija poslodavcima naknade za bolovanja radnika
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Tijekom privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad radnika poslodavac ima pravo na povrat isplaćenih sredstava na ime naknade plaće odnosno ...

rrif - 1.2022, str. 122
Prijavljivanje prihoda i rashoda HNB-u
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da nema promjene u pravnom okviru kojim je uređeno izvještavanje Hrvatske narodne banke i ove godine ...

rrif - 1.2022, str. 120
Druga sveobuhvatna revizija MRS-ova za mala i srednje velika poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Cilj revidiranja standarda za SMEs nazvanog Zahtjev za informacijama je prikupiti mišljenja o tome može li se i na koji ...

rrif - 1.2022, str. 118
Što donose izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom čija primjena počinje od 1 siječnja ove godine mijenja ...

rrif - 1.2022, str. 113
Novosti u trošarinskim propisima
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Nacionalno trošarinsko zakonodavstvo usklađeno je s pravnom stečevinom u odnosu na europski harmonizirani trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića ...

rrif - 1.2022, str. 109
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obvezan je plaćati novčanu naknadu Novčana naknada ...

rrif - 1.2022, str. 101
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH za 2021. godinu
Autor:

Radnici koje je poslodavac uputio na rad u drugu državu u razdoblju duljem od 30 dana a najdulje 24 mjeseca ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

rrif - 1.2022, str. 81
Novosti u ovrsi na plaći u 2022. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na sažet i pojednostavljen način navodi novosti u vezi s ovrhom na plaći u 2022 godini ...

rrif - 1.2022, str. 67
Primitci i obvezno osiguranje članova uprave
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja ...

Pror - 1.2022, str. 51
Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Autor: Lana ANDREIS NIKOLIĆ, dipl. iur.
Mateja HORVATIČEK, mag. iur.

Od 25 prosinca 2021 godine počeo se primjenjivati Zakon o sprječavanju sukoba interesa kada je prestao biti na snazi istoimeni ...

rrif - 1.2022, str. 55
Obračun plaće prema radnim satima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Plaća radnika mora biti ili određena tako da je ugovorom o radu utvrđena točna svota plaće ili odrediva tako da ...

Pror - 1.2022, str. 45
Poništenje postupka javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Poništenje postupka javne nabave može nastati i ako su postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije ...

rrif - 1.2022, str. 47
Minimalna plaća u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu U ...

Pror - 1.2022, str. 37
Institut podugovaranja u području javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U području javne nabave podugovarateljem se smatra gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu pruža usluge ili izvodi radove koji ...

rrif - 1.2022, str. 33
Osnovice za obračun doprinosa kod plaća i ostalih primitaka u 2022. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U poslovnoj praksi poslodavaca ponekad se događaju situacije kada su radnici prijavljeni na obvezna osiguranja kod poslodavca ali zbog nekih ...

Pror - 1.2022, str. 35
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godine
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.

Već dugogodišnja obveza izvještavanja o javnoj nabavi putem oglasnika javne nabave EOJN a bez obzira na to je li riječ ...

rrif - 1.2022, str. 30
PDV između obračunskih razdoblja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiže poslovni odnosi koji su povezani s primljenim računima na kojima je istaknut PDV pri čemu ...

Pror - 1.2022, str. 34
Pregled objave dokumenata i informacija o trošenju sredstava prema čl. 144. Zakona o proračunu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

rrif - 1.2022, str. 28
Kredit i ispravak pogreške
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma su refinanciranja kratkoročnog kredita i ispravak pogrešnog knjiženja u prethodnom izvještajnom razdoblju Pri refinanciranju kratkoročnog kredita ...

Pror - 1.2022, str. 19
Novi Zakon o proračunu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Nakon duljeg vremena donesen je novi Zakon o proračunu koji se počeo primjenjivati u gotovo svim svojim odredbama od 1 ...

rrif - 1.2022, str. 23
Računovodstvo nabave i prodaje građevinskog zemljišta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje nabave građevinskog zemljišta ovisi o namjeni njegova korištenja u poslovnoj imovini društva Pri nabavi građevinskog zemljišta koje se ...

Pror - 1.2022, str. 12
Promjene u obujmu i vrijednosti imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Prema odredbama proračunskih pripisa iz područja računovodstva promjene u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza povezane su s događajima ...

rrif - 1.2022, str. 15
Računovodstvo prodaje putem samoposlužnih uređaja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prodaja putem samoposlužnih uređaja odnosno različitih vrsta automata u doba pandemije prouzročene virusom COVID 19 doživjela je svoj novi procvat ...

Pror - 1.2022, str. 3
Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2021 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

rrif - 1.2022, str. 13
Uvodnik - Sve je moguće
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

rrif - 12.2021, str. 280
Stručne informacije
Autor:

rrif - 12.2021, str. 276
Novi propisi
Autor:

rrif - 12.2021, str. 269
Rast cijene energije, industrijskih proizvoda i inflacije u trećem kvartalu 2021. godine u Hrvatskoj i u EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Potrošačke cijene RH i EU a Rast proizvođačkih cijena industrije na ...

rrif - 12.2021, str. 265
Likvidator društva s ograničenom odgovornošću – temeljne ovlasti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku na jezgrovit način razmatra važna pitanja za aktualnu praksu vezana za sam položaj likvidatora društva s ograničenom ...

rrif - 12.2021, str. 261
Darovanje nekretnina
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U prošlome broju našega časopisa pisali smo o darovanju motornog vozila i broda te smo u sklopu te teme pisali ...

rrif - 12.2021, str. 258
Zdravstvena zaštita obitelji radnika iz BiH
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako državljanin Bosne i Hercegovine radi u RH obvezan je zdravstveno se osigurati u RH Time on stječe punu zdravstvenu ...

rrif - 12.2021, str. 253
Rad pograničnih radnika iz BiH u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

S ciljem olakšavanja prelaska granice za stanovništvo u pograničnom području dviju susjednih država RH i BiH sklopile su Sporazum o ...

rrif - 12.2021, str. 247
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane ...

rrif - 12.2021, str. 228
Plaćanje turističke pristojbe u 2022. godini
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica Odluku o visini turističke pristojbe za općine i gradove na svom području uz mišljenje ...

rrif - 12.2021, str. 225
Obrt i ovrha
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja ovrhe nad imovinom obrtnika i ona vezana za njegovu odgovornost nerijetka su u aktualnoj praksi Stoga jezgrovit osvrt na ...

rrif - 12.2021, str. 221
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2022. godini – obveze s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prag za prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno određen je u visini primitaka od 7 500 000 00 kn Odluku ...

rrif - 12.2021, str. 212
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt samostalno kao profesionalnu djelatnost te djelatnost poljoprivrede i šumarstva u pravilu ...

rrif - 12.2021, str. 202
Priprema za prijavu i podnošenje obrazaca PO-SD i PO-SDZ za 2021. godinu – paušalisti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obrtnici koji obavljaju samostalnu djelatnost i poljoprivrednici mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisani u registar obveznika ...

rrif - 12.2021, str. 190
Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Jedna obveza koju moraju provoditi obveznici primjene sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma je i ona koja se odnosi ...

rrif - 12.2021, str. 185
Kraj LIBOR-a i nove alternativne referentne kamatne stope na financijskim tržištima
Autor: Prof. dr. sc. Roberto ERCEGOVAC

Opterećen krizama i manipulacijama LIBOR ulazi u posljednje razdoblje postojanja Regulatori i sudionici financijskih tržišta zahtijevaju nove mehanizme određivanja transparentnih ...