RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijava promjene podataka tijekom osiguranja

Predmet: Podatak o tome je li ugovor o radu sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme obvezno se unosi u matičnu evidenciju. Jednako tako, i podatak o promjeni ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme na ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme tijekom osiguranja podrazumijeva obvezu unošenja u matičnu evidenciju, u roku od 24 sata od nastanka promjene.

Broj presude: Gž-1053/2016, od 11. travnja 2018.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema citiranim odredbama podatak o tome je li ugovor o radu sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme obvezno se unosi u matičnu evidenciju. Jednako tako, i podatak o promjeni ugovora o radu s ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme na ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme tijekom osiguranja, za koji se podatak navodi „unosi se“, podrazumijeva obvezu unošenja u matičnu evidenciju te isti nije neobvezan, kako se to u žalbi navodi, već su obveznici taj podatak dužni dostaviti u roku od 24 sata od nastanka promjene. Neosnovan je žalbeni navod okrivljenika o proturječnostima između presude i stanja spisa u pogledu dostavljenog obrasca eM-3P, kojim se žalbenim navodom osporava pravilnost i potpunost utvrđenog činjeničnog stanja, već je naprotiv činjenično stanje u provedenom prvostupanjskom postupku potpuno i točno utvrđeno u odnosu na inkriminaciju, te su ispravno primijenjene odredbe materijalnog prekršajnog prava.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)