Primjena raspravnog načela


Predmet: Kako u konkretno pravnoj stvari nije proveden upravni postupak u kojemu je tužiteljeva ozljeda priznata kao ozljeda na radu, a tužitelj nije predložio izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem na tu okolnost, to sud nije ovlašten provoditi taj dokazni prijedlog.

Broj presude: Gž-961/2022-2, od 19. srpnja 2022., od 17.10.2022

Sud: Županijski sud u Splitu

Prema ocjeni ovog suda isprave naziva Izvješća o bolovanju na kojima je tužitelj kao pravnik slijednik Zavoda naznačio da su iznosi tih isprava plaćeni nema u odnosu na sadržaj te potvrde plaćenog značaj javne isprave u smislu odredbe članka 230 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 25 13 89 14 i 70 19 dalje u tekstu ZPP Naime određena isprava ima značaj javne isprave samo u dijelu u kojemu je donesena u odnosu na specifičnost poslova iz nadležnosti tijela koje ju je izdalo dakle tijela koje je upravo zbog te nadležnosti osnovano ili postoji i o kojima ono vodi službenu a ne internu za svoje knjigovodstvene potrebe evidenciju konkretno u dijelu u kojemu je propisanom obliku izdana po državnom tijelu u granicama njegove nadležnosti te u dijelu u kojemu ju je u takvom obliku izdana pravna ili fizička osoba u obavljaju javnog ovlaštenja koje joj je povjereno zakonom ili propisom utemeljenom na zakonu ili u dijelu u kojemu joj određeni posebni propis daje takav značaj konkretno u dijelu u kojemu je posebnim propisima u pogledu dokazane snage izjednačen s javnim ispravama a takav se značaj ne može dati u dijelu spornih isprava u naznaci potvrdi ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu