Pristojba za prijamnik u ugostiteljskom objektu


Predmet: Apartman ili soba u objektu iznajmljivača koji se koristi za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja nije sastavni dio kućanstva, zbog čega za prijamnik u tom objektu postoji obveza plaćanja posebne pristojbe.

Broj presude: 6 Gž-1175/2020-2, od 17. svibnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud

Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naplatom novčane tražbine koja se odnosi na radiotelevizijsku pristojbu za razdoblje od 1 srpnja 2018 do 30 listopada 2018 u ukupnom iznosu od 320 00 kuna s obzirom da se tuženik na navedenoj adresi bavi iznajmljivanjem soba apartmana pa je sporno da li je tuženik kao iznajmljivač apartmana pored pristojbe koju uredno podmiruje za svoje kućanstvo dužan podmiriti i dodatnu pristojbu za apartman sobu koju iznajmljuje na istoj adresi 8 Prema članku 4 stavku 1 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Narodne novine broj 85 15 121 16 99 18 25 19 98 19 32 20 i 42 20 dalje u tekstu ZUD ugostiteljska djelatnost je pripremanje i usluživanje jela pića i napitaka i pružanje usluga smještaja a prema članku 30 stavku 1 istog zakonskog propisa ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba građanin u daljnjem tekstu iznajmljivač Prema članku 34 Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Narodne novine broj 137 10 76 12 78 16 46 17 73 17 i 94 18 dalje u tekstu ZHRT svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu