RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Produljeni prekršaj

Predmet: Produljeni prekršaj postoji samo ako je počinitelj počinio više istih ili istovrsnih prekršaja.

Broj presude: Pž-493/17

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Dakle, za primjenu instituta produljenog prekršaja, mora se, među ostalim, raditi i o počinjenju „više istih ili istovrsnih prekršaj“, o čemu se ovdje ne radi. Okrivljenik je proglašen krivim da je upravljao osobnim automobilom iako je u organizmu imao koncentraciju alkohola od 1,34 g/kg, prošao na znak crvenog svjetla na semaforu te kod sebe nije imao vozačku dozvolu. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)