RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Pomoći i donacije - odgovori na najčešća pitanja

Pror - 4.2009, str. 1
Iako je proračunski računovodstveni sustav u primjeni već dulje vrijeme, još uvijek postoje neke poteškoće u iskazivanju poslovnih promjena. Jedna od njih svakako je pravilno razlikovanje i uporaba pojmova pomoć, donacija, subvencija i sl. Autorica u ovom članku pojašnjava različitosti tih pojmova dajući odgovore na najčešća pitanja u vezi s tim pojmovima.
 • Kratak pregled pravilnog klasificiranja danih i primljenih pomoći, donacija i subvencija po davateljima i primateljima
 • Zakonodavni okvir i način obavljanja proračunskog nadzora

  Pror - 4.2009, str. 7
  Donesen je novi Pravilnik o proračunskom nadzoru. U tekstu koji slijedi daje se prikaz djelokruga i sadržaja proračunskog nadzora, ciljeva i načina obavljanja proračunskog nadzora, s posebnim osvrtom na subjekte proračunskog nadzora i njihove obveze pri obavljanju nadzora.

  Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za znanost i vatrogastvo u 2009.

  Pror - 4.2009, str. 11
  Određenim skupinama subjekata se, kao i prošle godine, dopušta povrat plaćenoga poreza na dodanu vrijednost u 2008. Postupak povrata poreza na dodanu vrijednost već je ustaljen. Uređen je posebnim naputcima koje autorica u nastavku obrazlaže.

  Otvoreni postupak javne nabave

  Pror - 4.2009, str. 14
  Otvoreni postupak javne nabave je najprikladniji postupak za izbjegavanje korupcije i dogovaranja cijena. Naručitelj u otvorenom postupku ne može unaprijed znati tko će podnijeti ponudu. Autorica u ovom članku pojašnjava sve faze provođenja otvorenog postupka.

  Volonteri iz Zakona o radu

  Pror - 4.2009, str. 19
  Volonteri su osobe čiji položaj uređuju razni posebni zakoni. Da bi volonteri radili, trebaju imati ugovor s osobom kod koje rade (volonterski ugovor). U ovom se članku promatra volonterski ugovor koji se sklapa na temelju Zakona o radu. Dakle, ovdje nije riječ o ugovoru koji s volonterima sklapaju organizatori volontiranja prema odredbama Zakona o volonterstvu. Ugovor o volonterskom radu može se, prema odredbama Zakona o radu, sklopiti samo ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili drugim propisom kao uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja. Volonteri, u pravilu, za obavljanje poslova u vezi s volonterskim ugovorom nemaju primitaka. Ako ih ostvare, treba ih smatrati primitkom od kojeg se obračunava porez na drugi dohodak, a povezano s time se, u načelu, i plaćaju doprinosi.

  Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

  Pror - 4.2009, str. 33
  Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih služba (Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, Carinski sindikat Hrvatske, Sindikat Porezne uprave Hrvatske, Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu, Sindikat zaposlenih u pravosuđu, Sindikat pravosudne policije, Sindikat zaposlenika zatvorskog sustava, Nezavisni sindikat carinika Hrvatske i Nezavisni sindikat policijskih službenika i namještenika RH) zaključili su 31. srpnja 2008. novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ( Nar. nov., br. 93/08.). Kolektivni je ugovor sklopljen na vrijeme od četiri godine, a primjenjujese od 31. srpnja 2008.

  Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

  Pror - 4.2009, str. 37
  Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih služba zaključili su 31. srpnja 2007. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Ugovorene strane imenovale su Povjerenstvo za tumačenje odredaba i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora i obvezne su pridržavati se danog tumačenja. U članku koji je objavljen u časopisu RRiF, br.3/08., objavljen je pregled tumačenja tog Povjerenstva koja su dana u 2007. i dio tumačenja danih u 2008. U ovom se članku nalazi istovrsni pregled tumačenja danih naknadno.
  Pretplatnik
  Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)