Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2009
Članak:
Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Irena CVITANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih služba zaključili su 31. srpnja 2007. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Ugovorene strane imenovale su Povjerenstvo za tumačenje odredaba i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora i obvezne su pridržavati se danog tumačenja. U članku koji je objavljen u časopisu RRiF, br.3/08., objavljen je pregled tumačenja tog Povjerenstva koja su dana u 2007. i dio tumačenja danih u 2008. U ovom se članku nalazi istovrsni pregled tumačenja danih naknadno.
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo