Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2009
Članak:
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Stranica:
33.
Autor/i:
Autori: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih služba (Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, Carinski sindikat Hrvatske, Sindikat Porezne uprave Hrvatske, Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu, Sindikat zaposlenih u pravosuđu, Sindikat pravosudne policije, Sindikat zaposlenika zatvorskog sustava, Nezavisni sindikat carinika Hrvatske i Nezavisni sindikat policijskih službenika i namještenika RH) zaključili su 31. srpnja 2008. novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ( Nar. nov., br. 93/08.). Kolektivni je ugovor sklopljen na vrijeme od četiri godine, a primjenjujese od 31. srpnja 2008.
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo