Volonteri iz Zakona o radu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2009
Članak:
Volonteri iz Zakona o radu
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Volonteri su osobe čiji položaj uređuju razni posebni zakoni. Da bi volonteri radili, trebaju imati ugovor s osobom kod koje rade (volonterski ugovor). U ovom se članku promatra volonterski ugovor koji se sklapa na temelju Zakona o radu. Dakle, ovdje nije riječ o ugovoru koji s volonterima sklapaju organizatori volontiranja prema odredbama Zakona o volonterstvu. Ugovor o volonterskom radu može se, prema odredbama Zakona o radu, sklopiti samo ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili drugim propisom kao uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja. Volonteri, u pravilu, za obavljanje poslova u vezi s volonterskim ugovorom nemaju primitaka. Ako ih ostvare, treba ih smatrati primitkom od kojeg se obračunava porez na drugi dohodak, a povezano s time se, u načelu, i plaćaju doprinosi.
Hashtags:
#DrugiDohodak, #Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja