RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Raskid ugovora

Predmet: Suprotno revizijskim navodima tužitelja, kod činjenice da je kupoprodajni ugovor raskinut u dijelu koji se odnosi na 1/2 suvlasničkog dijela tužitelja, a ne i u dijelu koji se odnosi na 1/2 suvlasničkog dijela A. H., onda je izvjesno da je neosnovan zahtjev tužitelja upravljen na isplatu preostale kupoprodajne cijene iz spornog ugovora.

Broj presude: Rev 1181/2019-2, od 5. svibnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Suprotno revizijskim navodima tužitelja, kod činjenice da je sporni kupoprodajni ugovor raskinut u dijelu koji se odnosi na 1/2 suvlasničkog dijela tužitelja, a ne i u dijelu koji se odnosi na 1/2 suvlasničkog dijela A. H., onda je izvjesno da je neosnovan i podredni zahtjev tužitelja upravljen na isplatu preostale kupoprodajne cijene iz spornog ugovora. Ovo stoga što u smislu odredbe čl. 368. ZOO-a učinak raskida ugovora je taj da se strane oslobađaju svojih obveza, pa time i prvotuženik u odnosu na dio kupoprodajne cijene koji bi se odnosio na suvlasnički dio tužitelja na nekretnini koja je predmet dijela raskinut ugovora, odnosno stoga što tužitelj, ako i nije solidarni vjerovnik sa A. H. ne može potraživati od prvotuženika isplatu dijela kupoprodajne cijene, a koja se odnosi na suvlasnički dio nekretnine A. H.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)