RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Rok za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Predmet: Sama činjenica da je tužitelj podnio tužbu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji 16. studenoga 2012. i da je donesena presuda zbog ogluhe, kao i činjenica da je u toj tužbi pogrešno naveden datum kada je sklopljen Ugovor o darovanju, odnosno da je pogrešno označena nekretnina, ne dovodi niti do prekida, niti do zastoja tijeka prekluzivnog roka.

Broj presude: Rev 1025/2018-2, od 3. ožujka 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kako je u konkretnom slučaju sporni Ugovor o darovanju sklopljen 18. svibnja 2010., to je pravilan zaključak je da je u smislu čl. 71. st. 1. i 2. ZOO prekluzivni rok protekao 18. svibnja 2013., a u konkretnom slučaju je tužba podnesena 27. veljače 2014., dakle nakon što je istekao prekluzivni trogodišnji rok za pobijanja besplatnih pravnih radnji (čl. 67. st. 3. u vezi čl. 71. st. 1. ZOO).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)