RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Obadva

rrif - 11.2006, str. 11

Kalkulacije troškova u uslužnom poduzeću

rrif - 11.2006, str. 13

Računovodstvo izvedenih financijskih instrumenata - forwarts

rrif - 11.2006, str. 19

Fer vrijednost i tržišno računovodstvo (I. dio)

rrif - 11.2006, str. 24

Računovodstvo gospodarskog ribolova na moru

rrif - 11.2006, str. 33

Inventura - popis imovine i obaveza

rrif - 11.2006, str. 40

Jedinstveni sustav izvješćivanja za hotelijerstvo

rrif - 11.2006, str. 51

Propisan je obvezatni sadržaj financijskih izvještaja

rrif - 11.2006, str. 56

Športski klubovi

rrif - 11.2006, str. 61

Povrat previše isplačenog bolovanja i otplata kredita iz aktiviranoga dobivenoga jamstva

rrif - 11.2006, str. 73

Računovodstveni standardi za mala i srednje velika poduzeća (SMEs)

rrif - 11.2006, str. 74

Platni sustavi u Europskoj monetarnoj uniji

rrif - 11.2006, str. 76

Pranje novca

rrif - 11.2006, str. 81

Oporezivanje kamata porezom na dohodak od kapitala koje ostvaruju fizičke osobe

rrif - 11.2006, str. 88

Prikaz poreznih olakšica u sustavu poreza na dohodak i poreza na dobitak

rrif - 11.2006, str. 95

PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU

rrif - 11.2006, str. 104

Koji se obrti mogu obavljati u stanu

rrif - 11.2006, str. 116

Gospodarski ribolov na moru - statusno pravni aspekti

rrif - 11.2006, str. 119

Promet ribe i proizvoda od ribe

rrif - 11.2006, str. 122

Promjena carinske deklaracije

rrif - 11.2006, str. 126

Nadzorne knjige

rrif - 11.2006, str. 130

"Stari" ovlašteni mjenjači, oprez! Dolazi 6. prosinac 2006.

rrif - 11.2006, str. 140

Računovodstvo call opcije kao ugrađenog derivata u štedno-ulagačkim proizvodima hrvatskih banaka

rrif - 11.2006, str. 143

Prijevoz za vlastite potrebe

rrif - 11.2006, str. 147

Novine u uređivanju pravnoga položaja vjerovnika stečajnog dužnika

rrif - 11.2006, str. 150

Ovrha na plaći

rrif - 11.2006, str. 156

Radni odnosi kroz sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

rrif - 11.2006, str. 162

Mirovinske osnovice na temelju plaća isplaćenih po sudskim presudama i izvansudskim nagodbama

rrif - 11.2006, str. 164

Konačni obračun poreza iz plaća za 2006. godinu

rrif - 11.2006, str. 168

Plaćanje doprinosa i oporezivanje naknada članova uprave

rrif - 11.2006, str. 177

Vijesti iz RRiF-a

rrif - 11.2006, str. 182

Godišnja skupština Udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 11.2006, str. 183

Stručne obavijesti

rrif - 11.2006, str. 185

Objava rezultata poslovanja

rrif - 11.2006, str. 210
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)