Seminari i Webinari


Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu PODUZETNICI

Od 17. do 26. siječnja 2023. seminari u sedam gradova i webinar 2. veljače 2023. "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu i ostale aktualnosti" - webinar 2. veljače 2023.

Mjesto Vrijeme održavanja
web2. veljače 2023. (četvrtak)