RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Štetne imisije

Predmet: Vlasnik nekretnine na koju dospijevaju prekomjerne posredne imisije ovlašten je zahtijevati od vlasnika nekretnine sa koje potječu te imisije otklanjanje uzroka tih imisija i naknadu štete, kao i buduće propuštanje činjenja onoga što je uzrokom tih imisija dok ne poduzme mjere potrebne za onemogućavanje istih.

Broj presude: Gž-431/2018-2, od 16. svibnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Budući da je u smislu navedene zakonske odredbe vlasnik nekretnine na koju dospijevaju prekomjerne posredne imisije ovlašten zahtijevati od vlasnika nekretnine sa koje potječu te imisije otklanjanje uzroka tih imisija i naknadu štete, kao i buduće propuštanje činjenja onoga što je uzrokom tih imisija dok ne poduzme mjere potrebne za onemogućavanje istih, ali istom odredbom nije stipulirano i pravo na zabranu od uznemiravanja kao u slučaju neposrednih imisija sukladno odredbi čl. 110. st. 4. ZV-a, to imajući u vidu da bi se u konkretnom slučaju radilo o posrednim imisijama, tužitelj istaknutim tužbeni zahtjevom neosnovano traži prestanak uznemiravanja jer za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz odredbe čl. 110. st. 4. ZV-a.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)