RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Predmet: Trgovačko društvo kao pravni sljednik društvenog poduzeća, po završenoj pretvorbi društvenoga vlasništva, vlasnik je nekretnina koja su na dan procjene vrijednosti temeljnog kapitala u postupku pretvorbe ili privatizacije bile: društveno vlasništvo s pravom upravljanja, korištenja i raspolaganja društvenog poduzeća i koje su mogle biti predmet stjecanja prava vlasništva i čija je vrijednost procijenjena u kapital društva i koje su po nadležnom tijelu iskazane u kapitalu društva.

Broj presude: Gž-4297/2018-2, od 02. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Prema ocjeni ovog suda drugog stupnja tužitelj je u postupku dokazao da je kao trgovačko društvo pravni slijednik društvenog poduzeća "T. " i da je po završenoj pretvorbi društvenog vlasništva stekao vlasništvo predmetnih nekretnina, a to zato jer su te nekretnine na dan procjene vrijednosti temeljnog kapitala u postupku pretvorbe bile društveno vlasništvo s pravom upravljanja, korištenja i raspolaganja društvenog poduzeća, mogle su biti predmet stjecanja prava vlasništva, a njihova vrijednost procijenjena je u kapitalu društva i po nadležnom tijelu iskazane su u kapitalu društva. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)