RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Predmet: Nepošten posjednik ne može steći vlasništvo nekretnine dosjelošću ni redovnom niti izvanrednom.

Broj presude: Gž-4610/2017-2, od 11. lipnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Sukladno označenim odredbama nepošten posjednik ne može steći vlasništvo nekretnine dosjelošću-ni redovnom niti izvanrednom a kako se pravo vlasništva dosjelošću može steći samo (čl. 11. st. 1. ZVDSP) ako postoji samostalan posjed, dakle ako posjednik izvršava svoju faktičnu vlast na nekretnini kao da je vlasnik nekretnine, slijedi zaključak da je pošteni posjednik onaj koji nije znao ili nije morao znati niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da mu ne pripada pravo samostalno posjedovati nekretninu.




Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.



Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)