RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudjelovanje poslodavca u sporu oko izbora za radničko vijeće

Predmet: Kad poslodavac ima pravni interes da u parnici koja teče između radnika i izbornog odbora u sporu oko izbora za radničko vijeće jedna od stranaka uspje može se pridružiti toj stranci kao umješač.

Broj presude: Gž-6/16, od 23. ožujka 2016.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Budući da je u konkretnom slučaju izborni odbor tužen pa ima pasivnu legitimaciju, jer se njemu stavlja na teret da je kršio odredbe ZR-a u provođenju izbora za članove Radničkog vijeća, a također se stavlja na teret i poslodavcu da je kršio iste odredbe, to poslodavac ima pravni interes u smislu odredbe čl. 162. st. 1. ZR-a da u parnici koja teče između radnika i izbornog odbora, da izborni odbor uspije u sporu, pa se osnovano pridružio tuženiku i time se kao poslodavac umiješao na pasivnoj strani.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)