Sudski raskid ugovora o radu i smrt radnika


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu