RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe

Predmet: Samostalan predmet ovrhe može predstavljati idealni suvlasnički dio nekretnine.

Broj presude: Gž Ovr-471/2020-2, od 9. lipnja 2020.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Ovršenik u žalbi opisno ističe da je prvostupanjski sud donošenjem pobijanog rješenja o ovrsi počinio bitnu povredu postupovnih odredbi iz članka 354. stavka 2. točke 9. ZPP, u vezi članka 381. ZPP, sve u vezi članka 21. stavka 1. OZ-a, koja postupovna povreda, prema njegovim žalbenim tvrdnjama, postoji zato što je o zahtjevu radi ostvarenja istovrsne tražbine zasnovane na istovjetnoj ovršnoj ispravi već u tijeku ovršni postupak (pod poslovnim brojem Pu Ovr-959/15) na istim predmetima i na istom sredstvu ovrhe.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)