RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Temeljne obveze iz radnog odnosa

Predmet: Radnik je obvezan prema uputama poslodavca danim u skladu s naravi i vrstom rada osobno obavljati preuzeti posao.

Broj presude: Revr-349/12-2, od 10. srpnja 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Tužitelj se, prema prosudbi revizijskog suda, nije ponašao u skladu s takvim standardom ponašanja – i nije štitio interese poslodavca i njegovu imovinu, slijedom čega su (s obzirom na to da se ono što je učinio), a posljedično s čime je došlo do pomora 437 kilograma ribe i štete za tuženika, ne može okarakterizirati primjerenim i profesionalnim postupanjem nižestupanjski sudovi pravilno ocijenili da je ponašanjem od 29. studenoga 2009. tužitelj počinio osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa koja, prema svojoj težini i karakteru, a uz uvažavanje svih okolnosti i interesa tužitelja i tuženika, ukazuje da nastavak radnog odnosa tužitelja kod tuženika više nije moguć. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)