Transparentnost u radu predstavničkog tijela

Datum: 19.07.2021, Ponedjeljak
Autor: N.D.

Nakon lokalnih izbora, predstavnička tijela su počela sa svojim radom. Jedno od bitnih područja koje moraju poštivati je i ono koje se odnosi na transparentnost njihova rada što je i razložno jer predstavljaju javnu vlast i mora biti osigurana i njihov rad mora biti javan.

Koji propisi uređuju područje transparentnosti rada novo konstituiranih vijeća/skupština, kako ih provoditi što uključuje o obvezu objave općih akata te savjetovanje s zainteresiranom javnošću područje koje se obrađuje u prilogu časopisu RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 7/21., u članku Transparentnost u radu predstavničkih tijela.

Povratak na vijesti