RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Predmet: Ugovor o radu na određeno vrijeme kojeg je tužiteljica dobrovoljno sklopila s tuženikom, u kojem jest naveden razlog sklapanja takvog ugovora, a koji je razlog potkrijepljen rezultatima provedenih dokaza tijekom postupka, neovisno i o ranije zaključenim ugovorima o radu na određeno vrijeme za isto radno mjesto, ne može prerasti u ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Broj presude: Revr 433/2018-2, od 11. ožujka 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Također, imajući u vidu navode tužiteljice tijekom postupka i postavljeni tužbeni zahtjev, u utvrđenim okolnostima nema elemenata za zaključak da je poslodavac postupao diskriminatorno (neosnovano premještanje tužiteljice na drugo radno mjesto), niti ima elemenata za zaključak da bi ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme 19. kolovoza 2013., odnosno podredno sklopljen 20. prosinca 2013., bio zaključen protivno ZR i posljedično tome, da bi po čl. 12. st. 7. ZR istekom ugovora prerastao u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, pa su tužbeni zahtjevi odbijeni pravilnom primjenom materijalnog prava.

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)