Uspostava zemljoknjižnog stanja


Predmet: Kada je u postupku utvrđeno da je ugovor o darovanju ništetan, jer je protivan prisilnim propisima isto ima za posljedicu vraćanje onog što je primljeno na temelju ništetnog ugovora, a time i uspostavu zemljišnoknjižnog stanja.

Broj presude: Gž-113/2021-2, od 6. travnja 2021., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud

Iz provedenog postupka proizlazi da je tužbeni zahtjev utemeljen na činjeničnim navodima tužbe da je tužitelj stekao pravo suvlasništva točno određenog dijela nekretnine čime je u naravi došlo do podjele suvlasništva na točno određene realne dijelove a što potvrđuju saslušani svjedoci i tužitelj međutim tužbeni zahtjev je postavljen na utvrđenje suvlasništva određenog dijela nepodijeljene nekretnine Prema odredbi čl 37 st 2 ZVDSP a idealni dio stvari je neodvojiv od suvlasničkog dijela koji ga određuje s time da nije li što drugo određeno svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika čl 38 st 1 ZVDSP a Tužitelj tijekom postupka tvrdi da je vlasnik određenog dijela nekretnine zbog čega ukoliko je neka osoba vlasnik točno određenog dijela neke nekretnine tada on ne može biti ujedno i su vlasnik idealnog dijela cijele te nekretnine pa ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu