Vlasnička tužba


Predmet: Ako je nekretnina protupravno oduzeta, te je nekretnini neovlašteno dana namjena javne površine tj. stvari namijenjene uporabi svih pod jednakim uvjetima tada jedinica lokalne uprave nema valjan pravni temelj za stjecanje vlasništva.

Broj presude: Gž-206/2021-2, od 14. travnja 2021., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud

Sud prvog stupnja zaključuje da predmetnom nekretninom u naravi javna površina park i dio staze tuženik upravlja u smislu odredaba čl 2 i čl 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu Nar nov br 36 95 109 95 21 96 70 97 128 99 57 00 129 00 59 01 82 04 110 04 178 04 38 09 79 09 153 09 153 09 49 11 84 11 90 11 144 12 56 13 94 13 Stoga da više nije moguća predaja u posjed iste pa odbija kao neosnovan glavni tužbeni zahtjev za predajom u posjed Istovremeno sud zaključuje da tužitelji budući da ih je tuženik faktički izvlastio imaju pravo na naknadu u vidu vrijednosti te nekretnine Navedeni glavni tužbeni zahtjev je po svojoj pravnoj prirodi reivindikacija tj takva vrsta vlasničke tužbe kojom vlasnik neposjednik traži od posjednika povrat individualno određene stvari U ovom konkretnom slučaju tužitelji vlasnici predmetne nekretnine zahtijevaju od tuženika povrat navedene nekretnine koju je ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu