Webinari

Izdavanje računa, fiskalizacija i blagajničko poslovanje

21. travnja 2021. webinar "Izdavanje računa, fiskalizacija u prometu gotovinom i blagajničko poslovanje"

Mjesto Vrijeme održavanja
web21. travnja 2021. (srijeda) u 10:00 satiObračun troškova na službenom putu i za rad na terenu

22. travnja 2021. webinar "Obračun troškova na službenom putu i za rad na terenu"

Mjesto Vrijeme održavanja
web22. travnja 2021. (četvrtak) u 10:00 satiAktualna računovodstvena pitanja

23. travnja 2021. webinar "Aktualna računovodstvena pitanja"

Mjesto Vrijeme održavanja
web23. travnja 2021. (petak) u 10:00 satiGFI i PD za mikro i male poduzetnike - III. skupina

27. travnja 2021. webinar "GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike"

Mjesto Vrijeme održavanja
web27. travnja 2021. (utorak) u 10:00 satiGodišnji odmori - praktična pitanja

4. svibnja 2021. webinar "Godišnji odmori - praktična pitanja"

Mjesto Vrijeme održavanja
web4. svibnja 2021. (utorak) u 10:00 satiNaknade za vrijeme bolovanja i rodiljni dopust

5. svibnja 2021. webinar "Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljni dopust"

Mjesto Vrijeme održavanja
web5. svibnja 2021. (srijeda) u 10:00 satiRačunovodstveni i porezni položaj nekretnina

7. svibnja 2021. webinar "Računovodstveni i porezni položaj nekretnina"

Mjesto Vrijeme održavanja
web7. svibnja 2021. (petak) u 10:00 satiAktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija

12. svibnja 2021. webinar "Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija"

Mjesto Vrijeme održavanja
web12. svibnja 2021. (srijeda) u 10:00 satiDvodnevni webinar PDV za početnike

13. i 14. svibnja 2021. webinar "PDV za početnike"

Mjesto Vrijeme održavanja
web13. i 14. svibnja 2021. (četvrtak i petak) s početkom u 09:30 satiOrganizacija radnog vremena

18. svibnja 2021. webinar "Organizacija radnog vremena"

Mjesto Vrijeme održavanja
web18. svibnja 2021. (utorak) u 10:00 satiRačunovodstvo proizvodnje

24. svibnja 2021. webinar "Računovodstvo proizvodnje"

Mjesto Vrijeme održavanja
web24. svibnja 2021. (ponedjeljak) u 10:00 sati