Zastara potraživanja naknade štete


Predmet: Donošenjem rješenja kojim je supruzi osiguranika priznato pravo na obiteljsku mirovinu, tužitelju nije nastala šteta, već je šteta nastala tek isplatom mirovine i tada nastaje i dospijeva njegovo potraživanje prema osobi odgovornoj za štetu.

Broj presude: Gž-228/2021-2, od 9. studenog 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Velikoj Gorici

Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje pravilno je sud prvog stupnja primijenio materijalno pravo sadržano u Zakonu o mirovinskom osiguranju Narodne novine broj 157 13 151 14 33 15 93 15 120 16 18 18 62 18 115 18 i 102 19 dalje ZMO kada je tuženiku naložio da tužitelju isplati utuženi iznos Na dosuđeni iznos je tužitelju pravilno dosuđena zatezna kamata sukladno čl 165 st 3 ZMO po stopi propisanoj čl 29 st 2 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 i 28 18 dalje ZOO Naime tužitelj ima pravo na naknadu štete prema onom zakonu koji je bio na snazi u vrijeme nastanka štete s time da je za tužitelja šteta nastala prilikom isplate svake obiteljske mirovine u visini izvršene isplate zbog čega su za ocjenu osnovanosti regresnog zahtjeva tužitelja za izvršena plaćanja u utuženom razdoblju mjerodavne odredbe ZMO tako i Vrhovni sud Republike Hrvatske u odlukama poslovni broj Rev 552 08 od 8 travnja 2010 Rev x 1119 12 od 5 listopada 2016 Rev 5292 2019 od 16 lipnja 2020 U smislu odredbe čl 161 ZMO tužitelj ima pravo zahtijevati naknadu štete za novčana davanja koja se isplaćuju na teret mirovinskog osiguranja sve dok traje isplata tih davanja i ako su ta davanja osigurana u mirovinskom osiguranju st 1 pri čemu naknadu stvarne štete između ostalog predstavljaju novčana davanja isplaćena po osnovi priznatog prava na obiteljsku mirovinu u punom iznosu sve dok traje isplata obiteljske mirovine bez obzira na to bi li umrli osiguranik da ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu