Pravo na ispravak i odgovor prema novom Zakonu o medijima

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Pravo na ispravak i odgovor prema novom Zakonu o medijima
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku razmatra temeljne pretpostavke ostvarivanja prava na ispravak i odgovor te pravila sudskog postupka radi objavljivanja ispravka informacije, kao posebnog parničnog postupka za koji vrijede posebna postupovna pravila određena specijalnim zakonom uz supsidijarnu primjenu općih pravila ZPP-a.
  1. Pravo na ispravak objavljene informacije
  2. Pravo na odgovor na objavljenu informaciju
  3. Tužba i sudski postupak radi objave ispravka informacije
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo, #Pravo