RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 127/00. i 150/02., dalje: OPZ) propisan je postupak kojim se utvrđuju određena prava i obveze vezane za plaćanje poreza i drugih javnih davanja. Taj je porezni postupak upravni postupak, pa tako čl. 4. OPZ –a propisuje da se, ako njime nije drukčije propisano, na postupak poreznih tijela u primjeni poreznih propisa primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91., i 103/96., dalje: ZUP). Činjenice na temelju kojih se donosi porezni akt u poreznom postupku utvrđuju se dokazima.

  1. Uvod
  2. Pojam slobodne ocjene dokaza
  3. Slobodna ocjena dokaza u postupku nadzora
  4. Slobodna ocjena dokaza kod odgode ovrhe po članku 134. OPZ-a
  5. Slobodna procjena dokaza kod odgode ovrhe po članku 17. Zakona o upravnim sporovima
  6. Slobodna ocjena dokaza kod procjene tržišne vrijednosti nekretnine
  7. Slobodna ocjena pri donošenju rješenja po članku 83. OPZ-a
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)