Prijava kreditnih poslova s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Prijava kreditnih poslova s inozemstvom
Stranica:
155.
Autor/i:
Mr. spec. Ankica KAČAN, dipl. oec.
Sažetak:
Kreditni posao s inozemstvom u sustavu deviznoga poslovanja puno je širi od samo kredita prema odredbama Zakona o obveznim odnosima. Sadržaj toga pojma u sustavu deviznoga poslovanja obuhvaća širi krug poslova. Kreditni poslovi s inozemstvom za potrebe devizne statistike dugo se prate. S obzirom na to da je obuhvat statističkog praćenja kreditnih poslova s inozemstvom velik, svi rezidenti trebaju izvješćivati HNB o sklapanju i izvršavanju kreditnih poslova s inozemstvom. Kada i kako treba izvijestiti HNB pojasnila je autorica članka.
  1. Uvod
  2. Kreditni poslovi s inozemstvom
  3. Vrste kreditnih poslova s inozemstvom
  4. Osnovne postavke praćenja kreditnih poslova s inozemstvom
  5. Tko su obveznici evidentiranja u HNB-u i kako ga napraviti
  6. Primjeri
  7. Zaključak
Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo