Promjene u izvješćivanju HNB-a o vlasničkim ulaganjima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Promjene u izvješćivanju HNB-a o vlasničkim ulaganjima
Stranica:
171.
Autor/i:
Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:
Radi kontrole deviznog poslovanja i praćenja ostvarenja projekcije naše platne bilance rezidenti su obvezni dostavljati HNB-u određene podatke. Dostavljanje tih podataka uređeno je posebnom odlukom. Riječ je o Odluci o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja. Pete, posljednje promjene stupile su na snagu 12. travnja 2007.
  1. Uvod
  2. Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja (Obrazac IU-IP)
  3. Godišnja prijava inozemnih ulaganja (Obrazac IU-GP)
  4. Upitnik o inozemnim vlasničkim ulaganjima (stanja i transakcije; Obrazac IU-T2)
  5. Obrazac IU-GP za podružnice
  6. Obveze izvješćivanja o kupoprodaji nekretnina između rezidenata i nerezidenata
Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo