RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autorica daje kratak osvrt na neka novija rješenja utvrđena novim Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Naime, tim se Zakonom uređuje državna izmjera, katastar nekretnina, registar prostornih jedinica, Nacionalna infrastruktura prostornih podataka, geodetski poslovi u lokalnoj samoupravi, geodetski radovi za posebne potrebe, obavljanje i nadležnost nad poslovima državne izmjere i katastra nekretnina, ustrojstvo i djelokrug nadležnih institucija, čuvanje i korištenje podataka, te nadzor nad poslovima katastra i državne izmjere.

 1. Uvod
 2. Državna izmjera
 3. Topografska izmjera i izrada državnih karata
 4. Katastar nekretnina
 5. Izradba i održavanje katastarskog operata nekretnina
 6. Parcelacijski odnosno geodetski elaborat
 7. Održavanje katastra zemljišta i njegovo prilagođavanje katastru nekretnina
 8. Nacionalna infrastruktura prostornih podataka
 9. Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
 10. Prijelazne i završne odredbe
 11. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)