Plaćanje boravišne pristojbe ovisno o poreznom položaju iznajmljivača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2007
Članak:
Plaćanje boravišne pristojbe ovisno o poreznom položaju iznajmljivača
Stranica:
19.
Autor/i:
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Boravišnu pristojbu plaćaju umjesto svojih gostiju sve vrste smještajnih objekata i ova obveza je izravno povezana s obavljanjem turističke, odnosno ugostiteljske djelatnosti. No, visina, obveze, rokovi i način plaćanja su propisani ovisno o poreznom položaju poduzetnika koji pruža uslugu smještaja, o čemu pišemo u nastavku članka, sukladno najnovijim Izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (Nar. nov. br. 65/07.) koja je sutpila na snagu 29. lipnja 2007.
  1. Pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobitak i dohodak) koji obavljaju usluge noćenja u smještajnom objektu
  2. Građani - obveznici poreza na dohodak koji obavljaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
  3. Korisnici u luci nautičkog turizma
  4. Vlasnici kuće ili stana za odmor
Hashtags:
#LokalniPorezi, #Obrtnici, #OpćinskiGradskiPorezi, #Porezi, #Računovodstvo, #RačunovodstvoUTurzimu, #UslužneDjelatnosti