Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2007
Članak:
Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.
Stranica:
50.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Financijsko i statističko izvješće dostavljaju samo one organizacije koje vode dvostavno (dvojno) neprofitno knjigovodstvo. Takvu obvezu nemaju one organizacije koje vode jednostavno neprofitno knjigovodstvo. Ne postoje promjene u računovodstvu neprofitnih organizacija i u financijskom izvješćivanju za polugodište 2007. u odnosu na 2006. I statistička izvješća su nepromijenjena. Stoga navedene neprofitne organizacije za razdoblje siječanj lipanj 2007. trebaju knjižiti, sastaviti financijsko i statističko izvješće na jednak način kao što su to napravile i za razdoblje siječanj lipanj 2006. Financijsko izvješće (račun prihoda i rashoda) predaje se do 30. srpnja 2007. Državnom uredu za reviziju, a statističko izvješće do 20. srpnja FINA-i.
 1. Uvod
 2. Propisi i obveznici primjene računovodstva neprofitnih organizacija
 3. Izvještaji, da ili ne?
 4. Dugotrajna imovina
 5. Treba li utvrditi višak/manjak?
 6. O saldu fonda
 7. Pokriće manjka prihoda odnosno negativnog salda fonda
 8. Oporezivanje neprofitnih organizacija
 9. Oporezivanje dohodaka
 10. Darovanja i sponzorstva
 11. Povrat poreza na dodanu vrijednost iz proračuna
 12. Treba li udruga izdati račun i ako nije porezni obveznik?
 13. Adrese područnih ureda državne revizije
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo