Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obveznici plaćanja doprinosa obrtničkim komorama utvrđeni su Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 77/93. do 68/07.), a obrtom se prema odredbama toga Zakona smatra samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu s čl. 2. Zakona o obrtu (slobodni, vezani i povlašteni), od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobitka koji se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #KomorskeČlanarine, #Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost