RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2007
 • Članak:Stavljanje vina u promet
 • Stranica:121.
 • Autor/i:Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

U članku se razmatra postupak stavljanja vina od grožđa i voćnih vina u promet na tržište Republike Hrvatske, obilježavanje vina evidencijskim markicama ili vrpcama, postupak izvoza i uvoza, unos vina za vlastite potrebe, izvješćivanje i evidencije koje su obvezni voditi proizvođači vina te oporezivanje vina posebnim porezom na alkohol. Daju se i primjeri obračuna carinskih i poreznih davanja pri uvozu vina, a ukazat će se na važnost utvrđivanja podrijetla robe u svrhe primjene stope carine te svjedodžbe (certifikat) o kakvoći izdane od nadležne institucije zemlje proizvođača (izvoznice). Ako ne potječu iz zemalja koje su članice Europske unije, moraju imati i svjedodžbu o kakvoći izdanu od Hrvatskoga zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo. Također se daju napomene u vezi sa Zakonom o dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol kojim se voćna vina u fiskalnom smislu glede oporezivanja posebnim porezom na alkohol izjednačuju s vinom dobivenim od grožđa odnosno propisuje se visina posebnoga poreza na alkohol sadržan u voćnom vinu u svoti od 0,00 kn.

 1. Uvod
 2. Porezni status vina
 3. Stavljanje vina u promet
 4. Uvoz i izvoz vina
 5. Izvješćivanje i evidencije
 6. Kaznene odredbe
 7. Uvoz vina za osobne potrebe
 8. Primjer obračuna carinskih i poreznih davanja pri uvozu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)