Revizije financijskog poslovanja političkih stranaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Revizije financijskog poslovanja političkih stranaka
Stranica:
123.
Autor/i:
Autori: Šima KRASIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Nediljka ROGOŠIĆ
Sažetak:
Političke stranke su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenima programom i statutom. One u načelu djeluju javno. S obzirom na javnost njihova djelovanja razumljiv je i interes javnosti za način njihova djelovanja, osobito u vezi s njihovim financiranjem. Javnost želi znati posluju li one u skladu sa svim našim pozitivnim propisima. Dio nadzora nad radom političkih stranaka obavlja i Državni ured za reviziju. U nastavku pročitajte o tome na što one u svome radu moraju obratiti pozornost kako bi osigurale bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju političke stranke.
  1. Uvod
  2. Zakonsko uređenje
  3. Kako se obavlja revizija financijskog poslovanja političkih stranaka?
  4. Što političke stranke trebaju provjeriti prije početka revizije?
  5. Zaključak
Hashtags:
#Revizija