Izvješćivanje o trgovanju vrijednosnim papirima inozemnih izdavatelja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Izvješćivanje o trgovanju vrijednosnim papirima inozemnih izdavatelja
Stranica:
132.
Autor/i:
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:
Sve veća liberalizacija kapitalnih transakcija dovela je do postupnog otvaranja inozemnih tržišta i intenziviranja trgovanja inozemnim vrijednosnim papirima. Zbog pojednostavljenja trgovanja sve su češće transakcije rezidenata s vrijednosnim papirima inozemnih izdavatelja, što stvara potrebu za detaljnijim objašnjenjem mehanizma prijavljivanja takvih transakcija Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke (dalje: HNB). U ovom članku pročitajte kada i kako izvijestiti HNB o tim transakcijama.
  1. Uvod
  2. Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja (obrazac IU-IP)
  3. Mjesečno izvješće o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti
Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo