Porezne olakšice za istraživanje i razvoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Porezne olakšice za istraživanje i razvoj
Stranica:
154.
Autor/i:
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U RRiF-u br. 11/07. objavili smo članak o državnim potporama za istraživačko- razvojne projekte. U ovom članku, koji je nastavak iste teme, riječ je o primjeni Pravilnika o državnim potpora istraživanju i razvoju (Nar. nov., br. 116/07.). Pravilnikom se utvrđuje postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno smanjenje osnovice poreza na dobitak za opravdane troškove projekta znanstvenih i razvojnih istraživanja, ali i o nekim drugim pitanjima iz toga područja.
  1. Uvod
  2. Obuhvat potpora za istraživačko-razvojne projekte
  3. Troškovi koji se uzimaju u obzir za smanjenje porezne osnovice
  4. Način ostvarenja prava na poreznu olakšicu - potporu
  5. Primjeri izračuna visine potpora
  6. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #PoticajiOslobođenja