Prijava i odjava poreznih obveznika koji se oporezuju paušalno

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Prijava i odjava poreznih obveznika koji se oporezuju paušalno
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja obvezni su utvrđivati dohodak kao osnovicu za oporezivanje na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak te njegova provedbenog propisa Pravilnika o porezu na dohodak. Dohodak koji se oporezuje utvrđuje se kao razlika između naplaćenih primitaka te plaćenih porezno dopustivih izdataka ostvarenih tijekom kalendarske godine kao poreznog razdoblja. No, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta u skladu s propisima o obrtu te samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, mogu uz zadovoljenje propisanih uvjeta izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza, te su obvezni podnijeti i prijavu u registar poreznih obveznika na obrascu RPO. Za 2008., kao sljedeće porezno razdoblje, prijava se podnosi do 31. prosinca 2007., a najkasnije do 15. siječnja 2008. Više o navedenome pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Paušalno oporezivanje samostane djelatnosti
  3. Rok za podnošenje prijave u registar poreznih obveznika
  4. Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak
  5. Prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje i radni postupci u poreznoj upravi
  6. Koje poslovne knjige i evidencije moraju voditi porezni obveznici ako plaćaju paušalni porez na dohodak
  7. Zaključak
Hashtags:
#Dohodak, #Paušalci, #Porezi, #SamostalnaDjelatnost