RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. kolovoza 2005. počeo se primjenjivati Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva kojim se, između ostalog, propisuju i uvjeti za obavljanje poslova zastupanja na području prava industrijskog vlasništva pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.U ovom članku autor nastoji ukazati na neka dvojbena zakonska rješenja de lege lata te daje određene prijedloge de lege ferenda, osobito u pogledu mogućnosti zastupanja inozemnih subjekata od strane odvjetnika.

  1. Uvod
  2. Geneza instituta zastupanja u području prava industrijskog vlasništva do donošenja ZZPIV-a
  3. Temeljne odredbe ZZPIV-a o zastupanju
  4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)