RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kako bi se uklonila porezna diskriminacija i osiguralo nesmetano djelovanje Zajedničkog tržišta treba uskladiti nacionalne porezne propise,  prije svega propise o posrednim porezima, ali i propise o neposrednim odnosno izravnim porezima. Porezi koji se tiču trgovačkih društava uglavnom se ubrajaju u skupinu izravnih poreza. Za razliku od posrednih poreza, čije je usklađivanje pod okriljem  EU podosta odmaklo (osobito usklađivanje PDV-a), neposredni su porezi  (tako i porez na dobitak) država članica s obzirom na stupanj svoje usklađenosti praktički na samome početku. Koji su razlozi tako spore harmonizacije i što se poduzima, pisano je u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)