Oporezivanje plaća izaslanih radnika u Republiku Hrvatsku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Oporezivanje plaća izaslanih radnika u Republiku Hrvatsku
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Globalni proces povećanja gospodarske suradnje na području rada i kapitala u međunarodnim razmjerima nije zaobišao ni Republiku Hrvatsku pa se na svim područjima u gospodarstvu sve češće nalazimo u novonastalim situacijama koje treba riješiti sukladno propisima RH i međunarodnim ugovorima koje je RH sklopila s drugim zemljama. U ovom članku pišemo o jednom segmentu u cjelokupnom globalizacijskom procesu, a to je porezni i socijalni status radnika zaposlenih kod poslodavca u inozemstvu poslanih na rad u trgovačko društvo sa sjedištem u RH.
  1. Uvod
  2. Socijalni status radnika izaslanih u RH
  3. Oporezivanje plaća radnika izaslanih u Republiku Hrvatsku
  4. Koje naknade tuzemno društvo može isplaćivati za izaslanog radnika bez oporezivanja
  5. Treba li izaslani radnik predati poreznu prijavu
Hashtags:
#Dohodak, #Plaće, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja