Otpremnina – sudska praksa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2008
Članak:
Otpremnina – sudska praksa
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo