RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obveze uprave proizlaze iz općih i mnogobrojnih posebnih odredaba te odredaba Zakona o trgovačkim društvima. Odgovornost uprave proizlazi iz općih odredaba o odgovornosti, ali pritom treba imati na umu i osobitosti pojedinih posebnih odredaba. Odredbe statuta također uređuju obveze uprave. Bitne su obveze uprave vezane za davanje informacija – izvješća nadzornom odboru, skupštini društva i državnim organima. Člankom su objašnjene pojedine odgovornosti uprava (predlaganje uporabe dobiti, posebna revizija, dužnosti pri nesposobnosti plaćanja, vođenje poslova s pozornošću, odgovornost za štetu, zaštita kapitala i druge odgovornosti), no više o tome u nastavku.

  1. Uvod
  2. Obveze uprave
  3. Odgovornost uprave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)