RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovom članku razmatra jedan vrlo bitan ovršnopravni institut – nastavak ovrhe promjenom predmeta i sredstva ovrhe. Riječ je o tome da sud određuje ovrhu onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u ovršnom prijedlogu. Ako se pravomoćno rješenje o ovrsi određenim sredstvom ili na određenom predmetu ne može provesti, ovrhovoditelj može radi namirenja iste tražbine predložiti novo sredstvo ili predmet ovrhe. U tom će slučaju sud donijeti novo rješenje o ovrsi i nastaviti ovrhu na temelju tog rješenja. Ovrha određena prijašnjim rješenjem o ovrsi obustavit će se ako ovrhovoditelj povuče ovršni prijedlog u povodu kojega je ona određena ili ako za to budu ispunjeni drugi zakonom predviđeni razlozi. Ako ovrhovoditelj u roku od 2 mjeseca od obavijesti suda o nemogućnosti provedbe ovrhe ne podnese spomenuti prijedlog, ovrha će se obustaviti.

  1. Uvod
  2. Koja su zakonska određenja pratila institut od uvođenja do danas
  3. Koje su pretpostavke za pokretanje postupka
  4. Što su predmeti i sredstva ovrhe
  5. Pokretanje postupka za nastavak ovrhe i postupanje suda
  6. Zadužnica kao ovršna isprava u postupku nastavka ovrhe
  7. Pravni lijekovi
  8. Obustava postupka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)