Porezno i knjigovodstveno postupanje s predujmovima u sustavu PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Porezno i knjigovodstveno postupanje s predujmovima u sustavu PDV-a
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Iako se sustav oporezivanja porezom na dodanu vrijednost u RH primjenjuje već punih jedanaest godina, postupci s predujmovima uvijek su zanimljiva i katkad komplicirana porezna i računovodstvena tema. Koje su obveze primatelja, a koje davatelja predujma, treba li izdati račun za predujam ili predračun te koja je razlika između predujma i depozita samo su neka od pitanja vezana za unaprijed plaćene isporuke dobara ili usluga. Opširnije o tome može se pročitati u nastavku članka.
  1. UVOD
  2. OBVEZE S PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA
  3. POSTUPCI S DANIM PREDUJMOVIMA
  4. POSTUPCI S PREDUJMOVIMA KOD OBRTNIKA „DOHODAŠA“
  5. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#PDV, #Porezi, #Računovodstvo