Podnošenje prijave o potporama male vrijednosti – ispravak poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Podnošenje prijave o potporama male vrijednosti – ispravak poreza na dobitak
Stranica:
127.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Objavljeni su pravilnici koji uređuju pitanja ostvarivanja prava na potpore male vrijednosti društvima koja obavljaju djelatnost na brdsko-planinskom području, područjima posebne državne skrbi i Gradu Vukovaru. U ovom članku objavljujemo najbitnije informacije o načinu podnošenja prijave i sadržaju podataka koji se moraju dostaviti. Rok za podnošenje je 15. svibnja tekuće godine.
  1. Uvod
  2. Rok dostave podataka je 15. svibnja
  3. Djelatnosti koje ostvaruju pravo na poreznu olakšicu
  4. Sadržaj prijave
  5. Postupak nakon iskorištenja gornje granice potpora male vrijednosti
  6. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #PoticajiOslobođenja