Izdatci za službena putovanja prema odredbama kolektivnih ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Izdatci za službena putovanja prema odredbama kolektivnih ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Stranica:
187.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Ako je službenik ili namještenik u javnoj službi upućen na službeno putovanje radi obavljanja poslova iz djelokruga rada svog radnog mjesta, ima pravo na nadoknadu određenih izdatka nastalih na službenom putovanju. Poslodavac je nastale izdatke obvezan nadoknaditi na način i pod uvjetima utvrđenim izvorima radnog prava koji ga obvezuju. Uvjete i način nadoknade izdataka nastalih na službenom putu za službenike i namještenike u javnim službama utvrđuje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i posebni kolektivni ugovori u određenim djelatnostima za javne službe.
  1. UVOD
  2. NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
  3. PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA
  4. MOGUĆNOSTI NEOPOREZIVE ISPLATE ZA TROŠKOVE SLUŽBENOG PUTOVANJA
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #Proračunsko, #TroškoviOsoblja