RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 1.2009
  • Članak:Osnivanje udruga
  • Stranica:12.
  • Autor/i:Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra uvjete i postupak osnivanja domaćih i stranih udruga u hrvatskom pravu. Članak se ograničava na praktičnu stranu registracije udruga, ne ulazeći u tematiku upravljanja udrugama, djelatnosti udruga, niti se institutu pristupa sa stanovišta njihovog društvenog značenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)